Oversikt over kurs vi tilbyr i vår 2022

Du kan melde deg på ved å klikke på kurset du er interessert i.

NYBEGYNNER, TRINN 1 (A1, del 1)

Formiddag:

Onsdag  kl.12.30-14.00

Ettermiddag:

Mandag kl. 19.15-20.45 (kursstart 31/1)

Tirsdag kl. 17.00-18.30

Tirsdag  18.45-20.15 (kursstart 1/2)

Onsdag  18.45-20.15 (kursstart 2/2)

TRINN 2 (A1, del 2)

Formiddag:

Tirsdag 12.00-13.30 (kursstart 1/2)

Lærer: Alessandra Gallina

Mandag 13.45-15.15 (kursstart 31/1)

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Mandag 19.15-20.45 (kursstart 31/1)

Lærer: Valentina Moncalvo

Onsdag 17.00-18.30

Lærer: Valentina Moncalvo

TRINN 4 (A1, del 1)

Ettermiddag:

Mandag 17.30-19.00

Lærer: Valentina Moncalvo

TRINN 5 (A2, del 2)

Formiddag:

Tirsdag 10.00-11.30

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 6 (A2 del 3)

Formiddag:

Onsdag 10.30-12.00

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 7 (B1, del 1)

Formiddag:

Tirsdag 13.45-15.15

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 8 (B1, del 2)

Mandag 10.30-12.00

Lærer: Alessandra Gallina

KONVERSASJON B1 (Lett)

Torsdag 16.45-18.15

Lærer: Sara Bornati

Torsdag 18.30-20.00

Lærer: Sara Bornati

KONVERSASJON B2 (Mellomnivå)

Mandag 12.00-13.30 (kursstart 31/1)

Lærer: Valentina Moncalvo

SPRÅKKAFE'*

Onsdag 19.00-20.00

Lærer: Valentina Moncalvo

Onsdag 20.00-21.00

Lærer: Valentina Moncalvo

Info om kurs i Vår 2022

Vårsemesteret 2022 hos Centro Culturale Italiano starter opp i uke 4 men flere kurs starter fortløpende.

Antall kurskvelder: 12 (24 undervisningstimer, 1 undervisningstime = 45 minutter). Pris 2700,-

Pris for kurs på formiddagen/tidlig på ettermiddagen (før kl. 16.00) er 2500,- kr for 24 undervisningstimer.

Pris for kurs på nett er 2300,- kr for 24 undervisningstimer. 


Det vil ikke bli undervisning i vinterferien (uke 9).

Kursene vil starte når det er minst 5 deltakere per kurs.

*Språkkafé:

Man får muligheten til å reservere seg plassen for flere ganger men det skal fortsatt være mulig med drop-in dersom det blir ledige plasser.

 

Prisen om man betaler for  5 ganger på forhånd er 450 kr.

Prisen for dropp inn er 120 kr per gang

I begge tilfeller må man sende påmelding for å delta siden det er begrenset med plass.

Vi gir muligheten til å delta kl. 20.00-21.00 dersom den første gruppen er full.