Oversikt over kurs vi tilbyr i høst 2021

Du kan melde deg på ved å klikke på kurset du er interessert i.

NYBEGYNNER, TRINN 1 (A1, del 1)

Formiddag:

Tirsdag 12.00-13.30

Mandag 13.30-15.00 (kursstart 18/10)

Ettermiddag:

Mandag 19.15-20.45

Tirsdag 17.00-18.30

Onsdag 17.00-18.30

Onsdag 18.45-20.15

TRINN 2 (A1, del 2)

Tirsdag 14.00-15.30

(kursstart 19/10)

Tirsdag  18.30-20.00 

(kursstart 19/10)

TRINN 3 (A1, del 3)

Ettermiddag:

Mandag 17.30-19.00

Lærer: Valentina Moncalvo

TRINN 4 (A2, del 1)

Formiddag:

Tirsdag 10.00-11.30 (FULLT)

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Onsdag 17.00-18.30

Lærer: Angelo Sperlecchi

TRINN 5 (A2 del 2)

Formiddag:

Onsdag 11.00-12.30

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 6 (A2, del 3)

Formiddag:

Onsdag 13.00-14.30

Lærer: Alessandra Gallina

Torsdag 18.15-19.45

Lærer: Sara Bornati

TRINN 7 (B1, del 1)

Formiddag:

Torsdag 10.00-11.30

Lærer: Alessandra Gallina

KONVERSASJON B1 (Lett)

Torsdag 16.45-18.15

Lærer: Sara Bornati

Torsdag 18.30-20.00

Lærer: Sara Bornati

KONVERSASJON B2 (Mellomnivå)

Mandag 11.00-12.30

Lærer: Valentina Moncalvo

SPRÅKKAFE'

Onsdag 19.00-20.00

Lærer: Valentina Moncalvo

Onsdag 20.00-21.00

Lærer: Valentina Moncalvo

Info om kurs i Høst 2021

Høstsemesteret 2021 hos Centro Culturale Italiano starter opp i uke 36 men flere kurs starter fortløpende.

Antall kurskvelder: 12 (24 undervisningstimer, 1 undervisningstime = 45 minutter). Pris 2700,-

Pris for kurs på formiddagen/tidlig på ettermiddagen (før kl. 17.00) er 2500,- kr for 24 undervisningstimer.

Pris for kurs på nett er 2300,- kr for 24 undervisningstimer. 


Det vil ikke bli undervisning i høstferien (uke 41).

Kursene vil starte når det er minst 5 deltakere per kurs.

Språkkafé:

I år skal man få muligheten til å reservere seg plassen for flere ganger men det skal fortsatt være mulig med drop-in dersom det blir ledige plasser.

 

Prisen om man betaler for  5 ganger på forhånd er 450 kr.

Prisen for dropp inn er 120 kr per gang

I begge tilfeller må man sende påmelding for å delta siden det er begrenset med plass.

Vi gir muligheten til å delta kl. 20.00-21.00 dersom den første gruppen er full.