top of page

Oversikt over kurs vi tilbyr i vår 2021

Du kan melde deg på ved å klikke på kurset du er interessert i.

NYBEGYNNER, TRINN 1 (A1, del 1)

Formiddag:

Tirsdag 12.00-13.30

Mandag 13.30-15.00

Ettermiddag:

Onsdag 18.45-20.15

Mandag 17.00-18.30

Torsdag 16.00-17.30

TRINN 2 (A1, del 2)

Ettermiddag:

Torsdag 18.00-19.30 (kursstart 28/01)

Lærer: Valentina Moncalvo

TRINN 3 (A1, del 3)

Formiddag:

Tirsdag 10.00-11.30 (kursstart 26/01)

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Onsdag 17.00-18.30

Lærer: Angelo Sperlecchi

TRINN 4 (A2 del 1)

Formiddag:

Onsdag 11.00-12.30 (kursstart 20/01)

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 5 (A2, del 2)

Formiddag:

Onsdag 13.00-14.30 (Kursstart 20/01)

Lærer: Alessandra Gallina

Torsdag 18.15-19.45

Lærer: Sara Bornati

TRINN 6 (A2, del 3)

Formiddag:

Torsdag 10.00-11.30 (Kursstart 21/01)

Lærer: Alessandra Gallina

KONVERSASJON B1 (Lett)

Torsdag 16.30-18.00

Lærer: Sara Bornati

KONVERSASJON B2 (Mellomnivå)

Mandag 18.45-20.15

Lærer: Valentina Moncalvo

SPRÅKKAFE'

Onsdag 19.00-20.00

Lærer: Valentina Moncalvo

Info om kurs i Vår 2021

Vårsemesteret 2020 hos Centro Culturale Italiano starter opp i uke 3 men flere kurs starter fortløpende.

Antall kurskvelder: 12 (24 undervisningstimer, 1 undervisningstime = 45 minutter). Pris 2600,-

Pris for kurs på formiddagen/tidlig på ettermiddagen (før kl. 17.00) er 2400,- kr for 24 undervisningstimer.

Pris for kurs på nett er 2200,- kr for 24 undervisningstimer. 


Det vil ikke bli undervisning i vinterferien (uke 9).

Kursene vil starte når det er minst 5 deltakere per kurs.

bottom of page