top of page

Oversikt over kurs vi tilbyr i høst 2020

Du kan melde deg på ved å klikke på kurset du er interessert i.

NYBEGYNNER, TRINN 1 (A1, del 1)

Formiddag:

Torsdag 11.30-13.00 (kursstart uke 42)

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Torsdag 17.00-18.30

Lærer: Valentina Moncalvo

Mandag 18.30-20.00 (kursstart uke 42)

Lærer: Valentina Moncalvo

TRINN 2 (A1, del 2)

Formiddag:

Tirsdag 11.00-12.30

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Onsdag 17.00-18.30

Lærer: Angelo Sperlecchi

TRINN 3 (A1, del 3)

Formiddag:

Onsdag 11.00-12.30

Lærer: Alessandra Gallina

Ettermiddag:

Onsdag 18.45-20.15 (kursstart uke 39)

Lærer: Angelo Sperlecchi

TRINN 4 (A2 del 1)

Torsdag 18.15-19.45 

Lærer: Sara Bornati

TRINN 5 (A2, del 2)

Formiddag:

Onsdag 13.00-14.30 

Lærer: Alessandra Gallina

TRINN 6 (A2, del 3)

Mandag 11.30-13.00

Lærer: Alessandra Gallina

KONVERSASJON B1 (Lett)

Torsdag 16.30-18.00

Lærer: Sara Bornati

KONVERSASJON B2 (Mellomnivå)

Onsdag 17.00-18.30 (kursstart uke 39)

Lærer: Valentina Moncalvo

SPRÅKKAFE'

Onsdag 19.00-20.00 (kursstart uke 39)

Lærer: Valentina Moncalvo

Info om kurs i Høst 2020

Høstsemesteret 2020 hos Centro Culturale Italiano starter opp i uke 35 men noen kurs begynner i uke 36.

Antall kurskvelder: 12 (24 undervisningstimer, 1 undervisningstime = 45 minutter). Pris 2600,-

Pris for kurs på formiddagen/tidlig på ettermiddagen (før kl. 17.00) er 2400,- kr for 24 undervisningstimer.

Pris for kurs på nett er 2000,- kr for 24 undervisningstimer.


Det vil ikke bli undervisning i høstferien (uke 41).

Kursene vil starte når det er minst 5 deltakere per kurs.

bottom of page